Szkoła Podstawowa im. prof. Wilhelminy Iwanowskiej w Pigży

 

Nawigacja

Witamy na naszej stronie

Wiadomości

WESPRZYJ NASZĄ SZKOŁĘ!

Szanowni Rodzice / Opiekunowie prawni!

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% od podatku w rozliczeniu podatkowym za rok 2015 na rzecz Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole /KRS: 0000121592/ z zaznaczeniem, aby wyliczona kwota została przekazana na realizację celów pożytku publicznego w Szkole Podstwowej im. prof. Wilhelminy Iwanowskiej w Pigży. Za ubiegłoroczny odpis zakupiliśmy m.in. szafki metalowe dla uczniów, gry planszowe, materiały biurowe i plastyczne oraz radiomagnetofon. Serdecznie dziękujemy za wsparcie naszej Szkoły.

POTRÓJNA KORONA NASZYCH MAŁYCH MATEMATYKÓW

W dniu 26 kwietnia br. w Zespole Szkół w Łubiance odbyła się XVI edycja konkursu "Matematyczny Brzdąc" dla uczniów klas I-III. Z ogromną radością informujemy, że w kazdej kategorii nasi uczniowie zajęli pierwsze miejsca uzyskując równoczesnie zdecydowaną przewagę punktową. W kategorii klas I zwyciężył Igor Dąbrowski z klasy Ib, w kategorii klas II pierwszą lokatę wywalczył Natan Urbański z klasy IIa oraz w kategorii klas III podium zdobył Dominik Lewandowski. Uczniów do konkursu przygotowały panie Teresa Osińska, Anna Durka-Sozańska i Wioleta Nowicka. Serdecznie gratulujemy wspaniałego sukcesu!

I POWIATOWY KONKURS LOGOPEDYCZNY "MAMA SŁOWO, TY OBRAZEK"

Tematyka konkursu tej edycji to: „ Wiosenna przygoda”

Regulamin konkursu

  1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im .prof. Wilhelminy Iwanowskiej w Pigży, logopeda p. Violetta Korpalska
  2. Cele konkursu: rozwijanie twórczości i kreatywności uczniów, zabawa słowem, wspólna praca rodziców/opiekunów i dziecka nad rozwojem mowy, wzbogacanie słownictwa, rozwijanie wyobraźni i mowy powieściowej, dbanie o prawidłową wymowę i czystość językową, motywacja do poprawnego wypowiadania się.
  3. Konkurs kierowany jest do uczniów „0” oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych powiatu toruńskiego. Każdy uczestnik konkursu przygotowuje jedną pracę w formie opowiastki słowno – obrazkowej . Opowiastka powinna zawierać tytuł. Na odwrocie każdej pracy powinna znaleźć się metryczka (napisana drukowanymi literami): imię i nazwisko dziecka, klasa, wiek, nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko osoby dorosłej (pokrewieństwo).
  4. Forma pracy : format dowolny, technika dowolna .
  5. Termin oddawania prac: prace należy przesłać do 25 maja 2016 r (liczy się data stempla pocztowego) na adres: Szkoła Podstawowa im. prof. Wilhelminy Iwanowskiej w Pigży ul. Szkolna 14 87-152 Łubianka, z dopiskiem „ Powiatowy konkurs logopedyczny”.
  6. Zakończenie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 6 czerwca , lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły. Nagrody wyślemy pocztą. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych. Prace nie będą odsyłane do uczestników.

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU!

05 KWIETNIA DNIEM WOLNYM OD ZAJĘC EDUKACYJNYCH

W związku ze sprawdzianem kompetencji szóstoklasisty przeprowadzanym w dniu 05 kwietnia br. (wtorek), jest to dodatkowy dzień wolny i w tym dniu nie odbywają się zajęcia dydaktyczne (zgodnie z art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991r. o systemie oświaty - Dz. U. z 2004r. nr 256, poz 2572 z późn. zm.).

Dla dzieci rodziców pracujących jest dostępna świtelica w godzinach 7:00 - 17:00. Dowóz autobusem szkolnym dotyczy uiczniów klas VI. Rodzice dzieci korzystających z opieki świetlicowej są zobowiązani do osobistego dowiezienia i odbioru dziecka. Zajęcia od godz. 7:00 do 13:30 odbywać się będą w sali klasy 0b (wejście nad świetlicą "Piwnica"), od godz. 13:30 do 17:00 w sali nr 6.

KOREKTA OPŁAT ZA OBIADY

W zawiązu z błędnie naliczoną kwotę odpłatności za miesiąc marzec 2016r. (36 zł, a powinno byc 32 zł) oraz miesiąc maj  2016r. (38zł, a powinno być 36zł) pragniemy przeprosić za zaistniałą sytuację i poinformować, że nadpłata za marzec zostanie zwrócona w kwietniu, natomiast kwota odpłatnosci za miesiąc maj została skorygowana. Wobec powyższego odpłatności za obiady w miesiącach kwiecień- czerwiec wynoszą:

kwiecień - 40 zł (20 dni) minus 4 zł nadpłaty za marzec, tj. 36 zł

UWAGA RODZICE! REKRUTACJA NA ROK SZKOLNA 2016/2017

W dniach od 01 do 31 marca 2016r. zostanie przeprowadzony nabór do klas „0” i klas I na rok szkolny 2016/2017

Do klas „0” będą przyjmowane dzieci 6-letnie z rocznika 2010

Rodzicie dzieci, które w roku szkolnym 2015/2016 realizują obowiązek wychowania przedszkolnego w naszej szkole i które będą kontynuowały naukę w klasie „0” w roku szkolnym 2016/2017 nie składają ponownych wniosków o przyjęcie.

PASJONUJĄCE POWITANIE UTALENTOWANEJ WIOSNY

18  marca br. po raz piąty, odbył się w naszej szkole konkurs "Mam pasję, mam talent". Młodzi uczestnicy zaprezentowali swoje nieprzeciętne umiejętności szkolnej społeczności. Mogliśmy podziwiać m.in. popisy wokalne w języku polskim i angielskim, energetyczne występy taneczne, piękne kostiumy, grę na gitarze akustycznej oraz elektrycznej, recytację oraz pokaz hobbystyczny. Tym razem w jury zasiedli: pani Beata Lasek – sołtys sołectwa Pigża, pani Iwona Sieńska – zastępca przewodniczącego Rady Rodziców SP Pigża oraz pan Sebastian Podkański – animator kultury sołectwa Pigża. Jury miało bardzo trudne zadanie, ponieważ każdy wykonawca zostawił na scenie kawałeczek swojego serducha. Na początku imprezy zaprezentowali się uczniowie uczęszczający na zajęcia taneczne prowadzone w naszej szkole przez tancerzy z Urban Dance School z Torunia.

Z WIZYTĄ NA BARBRACE

15 marca 2016r. dzieci z  kl. Ia, Ib i 0b wraz z wychowawczyniami udały się na Barbarkę. Nasi uczniowie brali czynny udział w zajęciach poświęconych tematowi odpadów opakowaniowych. W pierwszej części warsztatów najmłodsi dowiedzieli się, czym są odpady opakowaniowe oraz jak właściwie z nimi postępować, a także na co zwracać uwagę w czasie zakupów, by oszczędzać pieniądze i chronić środowisko. Druga część spotkania miała charakter warsztatów plastycznych, podczas których dzieci wykonywały rybki ze zużytych płyt CD. Następnie stworzyły kurczaczki wielkanocne z rolek po papierze toaletowym, które zabrały do domu. Zadowoleni i bogatsi o wiedzę ekologiczną wróciliśmy do szkoły.

photo

Poniedziałek 02.05.2016

Ilość odwiedzin: 1067790