Szkoła Podstawowa im. prof. Wilhelminy Iwanowskiej w Pigży

 

Nawigacja

Witamy na naszej stronie

Wiadomości

PAMIĘTAMY O NASZYM PATRONIE

02 września 2015r. przypada 110. rocznica urodzin naszej  patronki profesor Wilhelminy Iwanowskiej. W tym roku również przypada 10. rocznica nadania imienia wybitnej astronomki naszej szkole. Z tej okazji odbył się dziś uroczysty apel, podczas którego przypomniana została sylwetka prof. Iwanowskiej oraz jej osiągnięcia. Jesteśmy bardzo dumni z faktu, iż od dekady naszym uczniom podczas ich edukacji towarzyszy postać tak znamienitego patrona i wierzymy, że będą oni kierować się w swoich działaniach maksymą  "Wiedza drogą do gwiazd".

INFORMACJA O WYŻYWIENIU W SZKOLE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Stołówka szkolna rozpoczyna wydawnie posiłków od 02 września. Odpłatność za obiady za miesiąc wrzesień wynosi 42 złote, płatne do 04.09. Po inauguracji roku szkolnego 01.09 zainteresowani rodzice będą mogli dokonać opłaty za obiady u intendentki p. Joanny Puczkarskiej. Pozostali zainteresowani rodzice, którzy nie uiszczą opłaty 01.09 muszą złożyć stosowne oświadczenie o korzystaniu dziecka  z wyżywienia w szkole do dnia 03.09.
 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016  dla klas 0-VI odbędzie się 01 września br. (wtorek) o godz. 9:00 na sali gimnastycznej SP Pigża.

UWAGA RODZICE! WYPRAWKA SZKOLNA 2015

Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w programie w 2015 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego , obejmie się:
1) uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej
2) uczniów:
a) słabowidzących,
b) niesłyszących,
c) słabosłyszących,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
g) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
h) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej
– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klas III, V i VI szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz klasy II i III gimnazjum
W przypadku uczniów wymienionych w punkcie 1, którzy będą ubiegać się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2015 r. utrzymano w projekcie programu jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosić będzie do 574 zł na osobę w rodzinie.
Uczniowie wymienieni w punkcie 2 mogą ubiegać się o pomoc bez względu na wysokość dochodu na osobę w rodzinie
Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić:
1) dla uczniów uczęszczających do klasy III szkoły podstawowej do 225 zł

2) dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do: klasy III szkoły podstawowej do 225 zł

JAK DOBRZE NAM ZDOBYWAĆ GÓRY....

W dniach 10-12 czerwca br. odbyła się wycieczka dla uczniów klas IV-VI. Nasi uczniowie zwiedzili Kraków, Biały Dunajec oraz Zakopane. Wśród atrakcji nie zabrakło zwiedzania Wawelu, Pomnika smoka, Traktu Królewskiego, Kurii Biskupiej z oknem papieskim, Collegium Maius - najstarszej częsci Uniwersytetu Jagiellońskiego, Rynku Głównego z Sukiennicami czy też Kościoła Mariackiego. Drugiego dnia dzieci wzięły udział w pieszej wycieczce po tatrzańskich szlakach, odwiedziły Sanktuarium na Krzeptówkach oraz zawitały pod Wielką Krokiew. Trzeciego dnia wycieczka dotarła do serca Zakopanego i podjęła trud wejścia na Gubałówkę, z której rozpościera się przepiękna panorama Tatr i Zakopanego. To był bardzo udany wyjazd!

BIEGIEM PO MEDAL! - SUKCES NASZYCH MŁODYCH BIEGACZY

14 czerwca br. na stadionie sportowym w Pigży odbyło się podsumowanie cyklu Grand Prix – Łubianka Cross w Biegach dla Dzieci i Młodzieży. Wśród nagrodzonych zawodników znaleźli się uczniowie naszej szkoły:

Kat. dziewcząt do lat 6, 2008 i młodsze, dystans: 200m
1 miejsce - Milena Gizińska z kl. Ib

Kat. chłopców do lat 6, 2008 i młodsze, dystans: 200m
2 miejsce-  Kacper Łajczak z kl. 0b

Kat. dziewcząt 7-9 lat, 2005-2007, dystans: 400m
2 miejsce - Alicja Górecka z kl. IIIb

Kat. chłopców 7-9 lat, 2005-2007, dystans: 400m
2 miejsce - Wiktor Janiec z kl. IIIa

Kat. dziewcząt 10-12 lat, 2002-2004, dystans: 1000m
1 miejsce -  Oliwia Wrońska z kl. V
2 miejsce - Aleksandra Górecka z kl. V

NAL LĄDZIE I W WODZIE

10 czerwca br. klasa IVb odwiedziła Ogórd zoobotaniczny w Toruniu, a następnie Aquapark Olender w Nieszawce.

 

 

SUKCES NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW

Z ogromną radością informujemy, że drużyna naszych przedszkolaków z klas 0a i 0b w składzie: Weronika Kruszyńska, Aleksander Koczewski, Julian Bocian, Krystian Lasek i Wiktor Wiśniewski zdobyła I miejsce na V Wojewódzkiej Przedszkoliadzie Małego Karateki! Warto podkreślić fakt, że przedszkolaki z Pigży triumfują drugi rok z rzędu. Do rywalizacji dzieci przygotowały panie Bogumiła Wójcik i Gabriela Obrębska. Gratulujemy!

  

BARDZO DOBRY WYNIK NASZYCH SZÓSTOKLASISTÓW!

1 kwietnia  w całej Polsce uczniowie klas szóstych szkół podstawowych pisali sprawdzian, który jest warunkiem ukończenia szkoły. Obejmował on wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczania: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Sprawdzian składał się z dwóch części, obie przeprowadzane były jednego dnia:  część pierwsza obejmowała zadania z języka polskiego i z matematyki i trwała 80 minut, część druga obejmowała zadania z języka angielskiego i trwała 45 minut.

ENGLISH IS FUN - JĘZYKOWY SUKCES ZUZI

9 czerwca br. odbył się w naszej szkole Gminny Konkurs z języka angielskiego dla klas V-VI. Do rywalizacji stanęli uczniowie ze szkół podstawowych z Wybcza, Warszewic, Łubianki i Pigży. Oto laureaci konkursu: I miejsce zajął Nikodem Romanowski z kl. VI SP Łubianka, II miejsce zdobyła Zuzanna Cieślik z kl. V  SP Pigża,a III lokatę zajął Filip Jędras z kl. VI SP Łubianka. Wszyscy uczestnicy otrzymali słodki poczestunek oraz upominki. Organizatorem konkursu była pani Martyna Bonk - nauczyciel języka angielskiego w SP Pigża. Serdecznie dziękujemy paniom Irminie Czapiewskiej, Emilii Drążela oraz Agacie Miloch za przygotowanie uczniów do konkursu. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i zapraszamy za rok!

photo

Piątek 04.09.2015

Ilość odwiedzin: 945651